6. Inne hipotezy
Istnieje jeszcze kilka hipotez dotyczących czasu i celu powstania wałów. Niektóre traktują o związkach murów z Państwem Wielkomorawskim, które w średniowieczu obejmowało północne Czechy, a i być może fragmenty Sudetów czy Karpat, a w czasie jego rozkwitu powstawały na terenie Czech i Węgier podobne do wałów konstrukcje.
Wysnuwane są też teorie dotyczące związku murów z kulturą łużycką i jej techniką budowy grodów lub wojną trzydziestoletnią ,lecz nie będę się tu nad nimi rozwodzić z powodu małego prawdopodobieństwa ich słuszności, a także z powodu braku dostatecznych dowodów na ich poparcie.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

site made by darekdz(at)gmail.com http://fashionworld.com.pl/douglas-perfumy-meskie-ktore-kochaja-kobiety/