Być może mury kopanieckie wzmacniających konstrukcji drewnianych nie potrzebowały i bez nich mogłyby być trwałe i stabilne. W obrębie wałów europejskich nie stwierdzono konkretnych dowodów stałego zamieszkania tych obiektów przez człowieka. Doszukiwanie się w nich starożytnych osiedli o charakterze obronnym nie wydaje się być uzasadnione. Przeprowadzane na terenach innych wałów badania wykazały, iż mury te już w bardzo odległych czasach utraciły swą rolę i stały się martwymi zabytkami archeologicznymi.
Przyczyny upadku tych obiektów nie są nam znane. Być może stało się to w wyniku jakiś ważnych wydarzeń, może zajęcia terenów przez obce plemiona, które zawładnąwszy okolicami, nie interesowały się ośrodkami kultu miejscowej ludności. Tłumaczyłoby to choć częściowo brak jakichkolwiek lub nieliczne wzmianki w źródłach na temat okolicznych wałów.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

site made by darekdz(at)gmail.com Zobacz najlepsze spa w Polsce!