3. Hipoteza celtycka
Pierwsza hipoteza wyjaśniająca pochodzenie wałów jest związana z Celtami. Celtowie był to lud indoeuropejski, który od około 800 roku p.n.e. rozprzestrzenił się na znacznych terenach Europy - w tym także w Czechach i południowej Polsce. Celtowie budowali wielkie osady obronne, będące ośrodkami rzemiosł i handlu zwane oppidiami. Wały kopanieckie mogłyby być pozostałościami takiego centrum, gdyż posiadają one strategiczne położenie na grzbiecie górskim ,w ich pobliżu przechodzi szlak komunikacyjny i znajdują się złoża mineralne. Ich budowa różni się jednak od murów oppidium. W tym wypadku bardziej prawdopodobna wydaje się być teoria tzw. � czworokątnych szańców � .Są to obiekty znane obecnie w liczbie około 250, o zróżnicowanych wymiarach i budowie najczęściej wielodzielnej. Były to przypuszczalnie miejsca, w których Celtowie odbywali swoje praktyki kultowe, a więc pełniły rolę sanktuariów. W tym wypadku położenie również jest sprzyjające, gdyż kultowe wały kamienne powstawały najczęściej na szczytach gór i wzniesień. Poza tym szańce w porównaniu z oppidiami miały niewspółmiernie skromniejsze konstrukcje, a w ich okolicy ( tak jak przy wałach izerskich ) nie zarejestrowano śladów dłuższej i większej bytności ludzkiej.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

site made by darekdz(at)gmail.com https://domiremont.pl/taras-na-pochylym-terenie-lub-skarpie/