W części dolnej znajduje się płaskorzeźba św. Antoniego, trzymającego w prawym ręku małego Jezusa, i dwie rzeźby św. Floriana i Józefa. Całość uzupełniają figurki aniołków. Konserwację ołtarza przeprowadzono w 1889 roku. Uwagę zwraca też prospekt organowy i kamienna chrzcielnica z XVIII/XIX wieku. Korpus ośmiobocznej późnorenesansowej (poł. XVII wieku) ambony ozdobiony jest motywem arkadek. Dzwon, ufundowany przez rodzinę Schaffgotschów, pochodzi z 1602 roku. Na południowej zewnętrznej ścianie kościoła zachowały się cztery ozdobne XVIII-wieczne epitafia z piaskowca. Przy zachodnim murze cmentarza znajduje się mauzoleum pierwszego ewangelickiego pastora Kopańca, pochodzące z 1769 roku.
1 2

site made by darekdz(at)gmail.com www.bagdruk.pl/papier-z-nadrukiem