Osada – wspólnota pionierów walczących z siłami przyrody, zdanych tylko na siebie i swoje umiejętności. Wspólnota, która doskonale rozumiała znaczenie działania w grupie. Być może aktywność mieszkańców osady, Mąsa, Wojciesza, Twardoty, Głąba, Kołacza, Pirosza i innych była wspierana przez obcych, zwanych „gośćmi”. Zwłaszcza, kiedy okazało się, że na tym terenie odkryto złoża cennych kruszców. Z tym najbardziej cenionym – złotem. Być może zamieszkali w osadzie Walonowie , miśnieńscy górnicy i hutnicy. Wydobywali miejscowe złoto i zakładali pierwsze huty szkła. Być może do osady zawitał czasem kupiec wiozący swój towar do Czech. Lub zbieg i uciekinier, który liczył na azyl na tym odludziu. Pragnąc doświadczyć historii, tworzymy dzisiaj …. trzynastowieczną OSADĘ KOPANIEC.
Osadę, w której odżyją dawne rzemiosła, obyczaje i tradycje. Gdzie będzie można usłyszeć miłosną pieśń zabłąkanego trubadura lub rubaszny tekst pijackiej piosenki. Warto tu przyjechać choćby po to, aby zrozumieć czym różni się dawna OSADA od współczesnego osiedla. Może być to doświadczenie zaskakujące i inspirujące.

site made by darekdz(at)gmail.com