Uczniowie opiekują się niecodziennym zabytkiem - Wałami Kamiennymi - położonymi na przestrzeni kilkunastu kilometrów. Sporządzili na ich temat dokumentację, zainteresowali swoimi działaniami archeologów i będą uczestniczyć wraz z nimi w pracach badawczych. Szkoła w Kopańcu pretenduje do miana szkoły integracyjnej. Po rozbudowie realizować będzie projekt pt. „Szkoła radości”, którego głównym założeniem jest wspieranie rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci niepełnosprawnych poprzez włączanie ich w zajęcia uczniów szkoły. W 2002 roku rozpoczęła również realizację programu „Szkoła z klasą”, pilotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą. Nasza Szkoła przez lata swojej działalności nie miała patrona. Po trwającej trzy lata procedurze we wrześniu 2002 roku została nazwana imieniem wybitnego malarza romantycznego - Caspara Davida Friedricha. Prowadzimy współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami w Czechach (Korzenov) i Holandii (Tilburg), która polega na wymianie doświadczeń, informacji, pomocy dydaktycznych, wspólnym udziale w różnorodnych imprezach. W miarę naszych skromnych możliwości prowadzimy działalność charytatywną.
1 2 3

site made by darekdz(at)gmail.com smartwatch