Pozyskujemy środki na dożywianie uczniów, zakup podręczników i wyposażenia szkolnego. Dzięki współpracy z organizacją Nemo z Holandii pomagamy ubogim rodzinom. Rokrocznie organizujemy choinkę szkolną, która towarzyszy wystawianym Jasełkom. Jednym z zadań szkoły jako instytucji jest nauczanie. Nasza szkoła naucza efektywnie i na wysokim poziomie, co potwierdza raport Wizytatora Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu po przeprowadzonym w roku szk. 2000/2001 zewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły i przyznana ocena wyróżniająca. Szkoła w Kopańcu integruje środowisko, rozwija współpracę z rodzicami uczniów, mieszkańcami, lokalnie działającymi organizacjami i władzami samorządowymi. Jest centrum kulturalnym Kopańca i okolicznych wsi, a co najważniejsze - budzi w młodych ludziach tożsamość. Dzieci wzrastają, wychowują się i kształcą w miejscu, które szanują i którego historia jest im znana.

tekst: Eliza M. Kurowska
marzec 2003.
1 2 3

site made by darekdz(at)gmail.com